office@avalastar.rs011/2075-590 - 064/615-04-95

Domaćin zgrade - Domar

Opis poslova koje domaćin zgrade svakodnevno obavlja:

 • Dolazi na posao od 16 časova
 • Obilazi zgradu od garažnog dela do potkrovlja zgrade
 • Evidentira u knjigu zapažanja eventualne nedostatke
 • Kontroliše stanje svih instalacija
 • Kontroliše stanje higijene u zgradi
 • Kontroliše ispravnost lifta
 • Obaveštava predednika kućnog saveta o eventualnim nedostacima
 • Vrši zamenu pregorelih sijalica
 • Vrši popravku i eventualne zamene štekera, utičnica
Domar

Na kraju meseca svi stanari dobijaju izveštaj putem e-mail-a o svim dešavanjima i radnjama koje je izvršavao domaćin zgrade. Radno vreme domara je od 16-22 časa svakodnevno, osim nedelje. Na oglasnoj tabli Vaše zgrade nalaziće se ček lista sa opisom svih poslova domara, njegov kontakt telefon.

Rad domaćina zgrade, domara moguće je organizovati i na druge načine sa drugačijim radnim vremenom, opisom i dinamikom radova.

 • Pomaže stanarima zgrade prilikom većih popravki
 • Na vaš zahtev evidentira stranke koje dolaze u zgradu
 • Na zahtev stanara zgrade odlazi do najbliže prodavnice vrši nabavku namirnica
 • Sačekuje taksi i ispraća stanara zgrade do taksija
 • Prima goste stanara zgrade, upućuje ih i po potrebi dovodi do domaćina
 • Stara se o poštovanju kućnog reda
 • Kontroliše stanje protivpožarne opreme u zgradi
 • Kontroliše stanje i ispravnost interfona
 • Ppomaže starijim osobama u kretanju kroz zgradu
 • Pri kraju radnog vremena obilazi zgradu od potkrovlja do garažnog dela
 • Evidentira stanje

Pozovite Odmah: 011/2075-590  064/615-04-95